cv

Opdrachten in de loop der tijd

01/1995 - 02/1998 : actuarieel medewerker bij een pensioenfonds
03/1998 - 12/1999 : participant bij een actuarieel Adviesbureau
03/1998 - 09/1998 : actuarieel medewerker bij een assurantietussenpersoon
09/1998 - 03/1999 : actuarieel consultant bij een levens- en pensioenverzekeraar
02/1999 - 01/2005 : actuarieel consultant bij een pensioenfonds
04/2000 - 12/2004 : actuarieel consultant bij een Researchbedrijf in financiŽle sector
05/2000 - 08/2000 : actuarieel consultant bij een IT-bedrijf
09/2001 - heden    : docent Actuarieel Instituut
02/2005 - 10/2006 : actuarieel consultant bij een levens- en pensioenverzekeraar
10/2006 - heden    : actuarieel consultant bij een pensioenfonds
05/2007 - heden    : applicatieontwikkelaar bij een producent van online video nieuws

Uitgevoerde werkzaamheden

Bepalen van voorzieningen, verklaren van technisch resultaat jaarrekening, uitvoeren van actuariŽle analyses, verslaglegging ten behoeve van de Verzekeringskamer en leveren van managementinformatie
Berekenen van individuele ďprobleemgevallenĒ, ontwikkelen van nieuwe actuariŽle producten en toepassingen, het verlenen van actuariŽle ondersteuning bij projecten en het opzetten en beheren van het archief van het actuariaat
Vergelijken en analyseren van pensioenoffertes (individueel en semi-collectief), relatiebeheer
Structureren van procedures betreffende waardeoverdracht en het uitvoeren van een informatieanalyse ten behoeve van waardeoverdrachtprogrammatuur
Bouwen van waardeoverdrachtprogrammatuur in Excel en Visual Basic
Begeleiden en aansturen van projectmedewerkers bij het wegwerken van achterstanden op het gebied van offerteverstrekking en procedureel stroomlijnen van het offertetraject
Toetsen van pensioenreglement en vertalen daarvan in rekenregels ten behoeve van een nieuw te bouwen pensioenadministratiesysteem
Modelleren van aanvullende pensioenproducten t.b.v. verwerking in pensioensysteem
Specificeren en testen van rekenfunctionaliteiten in een pensioenadministratiesysteem
Inrichten en testen van een nieuw pensioenadministratiesysteem
Informatieanalyse ten behoeve van de specificaties van een generieke rekenmodule ter vergelijking van verzekeringsproducten (unit-linked / universal-life) van verschillende aanbieders
Specificeren en bouwen van een generieke rekenmodule ter vergelijking van verzekeringsproducten (unit-linked / universal-life) van verschillende aanbieders
Ontwerpen van productontwikkelingstool voor universal-life producten
Inregelen van verzekeringsproducten (unit-linked / universal-life) van meerdere maatschappijen in een productonwikkelingstool op basis van productspecificaties
Informatieanalyse voor en bouw van Excel-applicaties voor pensioenberekeningen die niet door pensioenadministratiesysteem uitgevoerd kunnen worden
Onderhouden en beheren van ingeregelde producten in een pensioenadministratiesysteem
Doceren en examineren van de afsluitende module (Informatica) van de opleiding tot actuarieel rekenaar
Opzetten en verzorgen van in-company cursus (Excel) aan medewerkers van een pensioenafdeling
Vertalen van de wensen van de business naar een functioneel ontwerp ten behoeve van aanpassingen en uitbreidingen van de rekenkern van het verzekeringssysteem voor levens- en pensioenverzekeringen op basis van unit-linked/universal-life. De rekenkern wordt door zowel de frontoffice als de backoffice aangeroepen om alle verzekeringstechnische berekeningen uit te voeren
Inregelen van nieuwe en reeds bestaande verzekeringsproducten in een productontwikkelingstool (ProductXpress) tbv verzuimverzekeringen en uniforme pensioenoverzichten
Ontwikkelen van een administratie- en planningspakket in excel en VisualBasic

Diversen

Vergevorderde kennis van spreadsheetprogrammaís;
Vergevorderde kennis van programmeren in Visual Basic;
Kennis van object georiŽnteerde programmeertalen (C++, Delphi);
Kennis van databasemanagement;